21 mei

Op 21 mei 1572 heeft de burgerij van Enkhuizen zich – zonder bloedvergieten – bevrijd van de Spaanse overheersers. De stad koos – als eerste van de Noordelijke Nederlanden – voor de Prins Oranje.

Enkhuizen sluit zich aan bij de Opstand

Komend uit Engeland was geuzenleider admiraal Lumey oorspronkelijk van plan Enkhuizen en andere steden in het Noorderkwartier in te nemen. Door de wind die veranderde, voer Lumey echter de Maasmond binnen en kwam hij met zijn soldaten op 1 april 1572 ‘per ongeluk’ voor de stad Den Briel terecht. Enkhuizen sloot zich op 21 mei 1572 alsnog als een van de eerste Hollandse steden vrijwillig aan bij Willem van Oranje. Door het koningsgezinde stadsbestuur gevangen te nemen kwam de stad in opstand tegen het bestuur van koning Filips II en zijn generaal de hertog van Alva. 

De andere steden in West-Friesland volgden het voorbeeld van Enkhuizen en kozen ook de kant van de opstandelingen. Als dank voor hun steun gaf Oranje Enkhuizen het Paalkistrecht, wat tot dan toe uitsluitend aan Amsterdam had toebehoord. De stad kreeg hiermee het privilege om “paalgeld” te mogen heffen van de schepen die op de Zuiderzee voeren, waarmee merktekens in zee bekostigd konden worden. Na zijn mislukte veldtocht van 1572 zette Willem van Oranje voet aan wal in Enkhuizen op 20 oktober, komende uit Kampen. 

De overwinning in de Slag op de Zuiderzee op 11 oktober 1573, waarmee de Zuiderzeesteden tijdelijk een deel van de Amsterdamse handel naar zich toetrokken, betekende voor Enkhuizen een geweldige stimulans voor haar eigen handel en scheepvaart.

Lees meer over Enkhuizen in de Tachtigjarige Oorlog